Temporary teachng vacancy

on . Posted in News

Temporary teachng vacancy

(norsk versjon kjem etter engelsk)

Part time Norwegian and Internal Cover Teacher - until the end of this accademic year

Due to staff reorganisation, Aalesund International School (AaIS) seeks applications from suitably qualified and experienced teachers for a fixed term, part time teaching position until the end of this academic year. We seek a dedicated professional who is prepared to work in an exciting, rapidly evolving environment.

We are looking to employ:

A Norwegian and Internal Cover Teacher (About 12 periods per week)

This fixed term position runs until June 2015. We seek someone to teach Norwegian (bokmål) in small groups to upper primary and middle school students who are learning Norwegian as a foreign language. There is a small amount of cover teaching involved. Experience teaching Norwegian to a variety of age levels would be an advantage.

In a rapidly growing school, there may be future opportunities to add extra teaching to this role.

Please send an email letter of application (in English or Norwegian) outlining why you are interested in the position and a copy of your CV, which should include contact (email and phone) details of 2 recent referees. Please state any other subjects you are able to teach.

Deadline for applications is Friday 27th of February. If you have any further questions please contact the school business manager.

Janne Cathrin Lillenes

Aalesund International School

Tel: 90 86 99 48. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledig stilling

På grunn av reorganisering ved Aalesund International School er vi på utkikk etter erfarne og kvalifiserte søkarar til ei deltidsstilling ved skulen. Denne deltidsstilinga vil vare ut skuleåret 2014/2015.  Vi søker etter ein dedikert lærar som vil jobbe i eit spennande miljø.

Vi søker etter:

Ein norsk lærar/ein intern lærarvikar (12 timar i veka)

Denne deltidsstillinga vil vare til juni 2015. Vi søkar ein lærar som kan undervise i norsk (bokmål) for elevar som lærar norsk som framadspråk. Dette er elevar frå 7. klasse opp til 10.klasse, som igjen betyr at det kan være gunstig å ha erfaring i å undervise norsk til forskjellege klassetrinn. Denne stillinga vil innehalde litt vikariering for andre lærarar. På grunn av utviklinga ved skulen er det mogleg at denne stillinga vil utvide seg til fleire undervisningstimar.

Ver vennleg å sende ein søknad (på engelsk eller norsk) der du viser til kvifor du er interessert i denne stillinga, og ein CV som børr innehalde informasjon (telefon og e-post) til to referenter. Ver vennleg å oppgi andre fag du kan undervise i.

Frist for å søke på denne stillinga er 27 februar. Om du har spørsmål ta kontakt med skulen sin business manager.

Janne Cathrin Lillenes.

Aalesund International School.

Tlf: 90 86 99 48.

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.